นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร  
ผู้ปกครองสคพ.บางปะกง  
โทร.033-599557  
โทรสาร 033-599558  
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
  ***ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561  
  ***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานงานราชการ ครั้งที่ 1/2561  
  ***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ครั้งที่ 1/2561  
     
   
     
   
  ** ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุเครื่องอุปโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biddig) เอกสาร แผ่นที่ 1 เอกสาร แผ่นที่ 2