นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร  
ผู้ปกครองสคพ.บางปะกง  
โทร.033-599557  
โทรสาร 033-599558  
   
   
โหลดแบบฟอร์มสคพ.บางปะกง  
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล  
     
     
     
     
 

ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดการรับสมัคร ดาว์นโหลดเอกสาร

 
 


 
     
     
     
   
     
   
  ** ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุเครื่องอุปโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biddig) เอกสาร แผ่นที่ 1 เอกสาร แผ่นที่ 2