ที่ตั้ง กม.69.5 เลขที่ 70 หมู่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร.033-599557-8 โทรสาร 033-599-558 มือถือ 063-1177-899
E-mail : bpkhome.dep.go.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ -นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.