ขออภัยเว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล  
กรุณาติดต่อ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 033-599-557-8  
มูลนิธิบ้านบางปะกง 063-1177-899  
   
************รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาว์นโหลด  
   
   
   
   
   
   
นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร    
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและ    
พัฒนาคนพิการบางปะกง