จำนวนผู้ใช้บริการ 325คน 
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ ปี 2561 เอกสาร

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) download

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สอบ สัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ครั้งที่ 1 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค
รายการอาหารจองเลี้ยง